Informatii despre proiect: "Noi tehnologii avansate de acoperire a suprafețelor folosind fascicul laser de mare putere în vederea creșterii fiabilității și a performanțelor materialelor -PRELAM"

Rezumatul proiectului


Prin proiectul PRELAM se propune dezvoltarea de soluții noi pentru obținerea de produse și procese, precum și tehnologii noi și/sau îmbunătățite în vederea creșterii fiabilității și performanțelor materialelor prin acoperiri funcționale. Proiectul urmărește transferul tehnologic, respectiv valorificarea rezultatelor cercetării unei echipe de elită prin realizarea de aplicații industriale. Metoda de lucru este cooperarea între INFLPR și întreprinderi. Întreprinderile își fac în mod expres cunoscută intenția de a utiliza anumite rezultate din cercetarea realizată pe baza expertizei și a facilităților INFLPR, acesta urmând ca pe baza analizei cererii și a experienței sale, să furnizeze experți și studii care să contribuie la obținerea rezultatelor finale ale proiectelor de cercetare, aplicațiile industriale. Una din aplicațiile extrem de importante, care va fi principalul obiectiv al prezentului proiect, este recondiționarea și repararea de suprafețe supuse uzurii datorate ciclului de lucru.

În concluzie, prin prezentul proiect, INFLPR își propune valorificarea cunoștințelor, experienței și resurselor tehnice dobândite prin colaborarea cu parteneri economici într-un domeniu de mare perspectivă, cu intenția de a crea un pol de transfer tehnologic și un exemplu de bune practici ce poate fi replicat în proiecte viitoare.

Valoarea proiectului


Valoarea totală estimată a proiectului este de 15.569.492 lei (inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 15.404.344 lei, din care 11.138.497,26 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.165.966,74 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 2.099.880 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.


Film prezentare proiect

Vizualizeaza filmul proiectului:

Vezi detalii

Anunturi de presa

Publicare anunt de presa 4 iunie 2018

Vezi detalii

Evenimente

Prezentarea proiectului la diferite evenimente

Vezi detalii

Materiale de informare

Materiale de informare realizate in cadrul proiectului

Vezi detalii

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro