"Noi tehnologii avansate de acoperire a suprafețelor folosind fascicul laser de mare putere în vederea creșterii fiabilității și a performanțelor materialelor -PRELAM"

Oportunitati pentru companii


Potențialii beneficiari primari se încadrează conform nomenclatorului CAEN in clasele:

 • CAEN 2561 – Tratarea si acoperirea metalelor
 • CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie
In conformitate cu domeniile industriale identificate ca și cerere și cu nomenclatorul CAEN enumerăm nișele de piață cu potențialul cel mai mare de utilizare si aplicare imediata a rezultatelor cercetării:
 • CAEN 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • CAEN 293 Producția de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 • CAEN 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distribuție si control a electricității
 • CAEN 281 Fabricarea de mașini si utilaje de utilizare generala
 • CAEN 282 Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generala
 • CAEN 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a mașinilor-unelte
 • CAEN 289 Fabricarea altor mașini si utilaje cu destinație specifica
 • CAEN 3511 Producția, transportul si distribuția energiei electrice

Tipuri de contracte:

 • B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
 • C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
 • D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.
Contractele încheiate de organizația de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităților de tip B, C și D trebuie notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI. Contractele aferente activităților de tip B și C se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între organizația de cercetare și întreprindere. Contractele pentru activitățile de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între organizația de cercetare, întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI.

Modalități de finanțare – asistența financiara nerambursabila:

 • Contract ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o cofinanțare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acțiuni;
 • CONTRACT ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să cofinanțeze din fonduri proprii activitățile eligibile realizate de organizația de cercetare.


Film prezentare proiect

Vizualizeaza filmul proiectului:

Vezi detalii

Anunturi de presa

Publicare anunt de presa 4 iunie 2018

Vezi detalii

Evenimente

Prezentarea proiectului la diferite evenimente

Vezi detalii

Materiale de informare

Materiale de informare realizate in cadrul proiectului

Vezi detalii

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro