Informatii despre proiect: "Noi tehnologii avansate de acoperire a suprafețelor folosind fascicul laser de mare putere în vederea creșterii fiabilității și a performanțelor materialelor -PRELAM"

Rezumatul proiectului


Prin proiectul PRELAM se propune dezvoltarea de soluții noi pentru obținerea de produse și procese, precum și tehnologii noi și/sau îmbunătățite în vederea creșterii fiabilității și performanțelor materialelor prin acoperiri funcționale. Proiectul urmărește transferul tehnologic, respectiv valorificarea rezultatelor cercetării unei echipe de elită prin realizarea de aplicații industriale. Metoda de lucru este cooperarea între INFLPR și întreprinderi. Întreprinderile își fac în mod expres cunoscută intenția de a utiliza anumite rezultate din cercetarea realizată pe baza expertizei și a facilităților INFLPR, acesta urmând ca pe baza analizei cererii și a experienței sale, să furnizeze experți și studii care să contribuie la obținerea rezultatelor finale ale proiectelor de cercetare, aplicațiile industriale. Una din aplicațiile extrem de importante, care va fi principalul obiectiv al prezentului proiect, este recondiționarea și repararea de suprafețe supuse uzurii datorate ciclului de lucru.

În concluzie, prin prezentul proiect, INFLPR își propune valorificarea cunoștințelor, experienței și resurselor tehnice dobândite prin colaborarea cu parteneri economici într-un domeniu de mare perspectivă, cu intenția de a crea un pol de transfer tehnologic și un exemplu de bune practici ce poate fi replicat în proiecte viitoare.

Valoarea proiectului


Valoarea totală estimată a proiectului este de 15.569.492 lei (inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este 15.404.344 lei, din care 11.138.497,26 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.165.966,74 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 2.099.880 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Obiective


Obiectivul general al proiectului propune dezvoltarea de noi soluții pentru obținerea de produse și procese, precum și tehnologii noi și/ sau îmbunătățite în vederea creșterii fiabilității și performantelor materialelor prin acoperiri funcționale. Una din aplicațiile extrem de importante, care va fi principalul obiectiv al proiectului, este recondiționarea și repararea de suprafețe supuse uzurii datorate ciclului de lucru. Principalul obiectiv al metodei/tehnologiei este de a reduce gradul de uzură și de coroziune atins ca urmare a exploatării și de a îmbunătăți proprietățile de rezistență la impact ale suprafețelor, prin generarea unui strat protector dintr-un alt material cu proprietăți superioare.

Proiectul urmărește cooperarea între doua entități cu scopul de a creste accesul IMM-urilor la expertiza și facilitățile organizațiilor de cercetare publice. Întreprinderile își fac in mod expres cunoscută intenția de a utiliza anumite rezultate din cercetarea realizată pe baza expertizei și a facilitaților organizației de cercetare cu care este în contact, urmând ca aceasta din urmă, pe baza analizei cererii și a experienței sale, să furnizeze informațiile necesare prin transfer. Totodată, se urmărește atingerea excelentei la nivel național și internațional, în scopul de a deveni o referință pentru dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor inovatoare în domeniul sistemelor laser și a radiațiilor și a aplicațiilor acestora în sectoarele industriale și economice de vârf - cum ar fi: industria auto, aerospațială, materialele avansate, securitate, științele vieții, etc. In prezent laserul a devenit un dispozitiv uzual pentru procesarea diferitelor materiale: metale, aliaje, sticlă, ceramică, polimeri, materiale compozite etc. Tehnologiile și echipamentele bazate pe utilizarea laserilor se impun în economia modernă, începând cu industria auto, ca un vector de creștere datorita avantajelor unice ale radiației laser. Au devenit disponibile astfel produse de înaltă calitate și fiabilitate realizate cu costuri reduse, în principal datorită varietății de laseri utilizați în industrie pentru sudare, taiere, microprocesare și marcarea diferitelor materiale. Placarea cu fascicul laser prin injecția de pulbere reprezintă o nouă tehnologie de tratare a suprafețelor, rezultând acoperiri de înaltă calitate și suduri metalice de calitate a suprafețelor prezentând deficiente cu asigurarea unei absorbții minime a căldurii în substrat. De obicei, principalul obiectiv al metodei/tehnologiei este de a reduce gradul de uzură și de coroziune atins urmare a exploatării și de a îmbunătăți proprietățile de rezistență la impact ale suprafețelor prin generarea unui strat protector dintr-un alt material cu proprietăți superioare. In cadrul acestui proces, gazul purtător este folosit pentru a forma fluxul de pulbere pulverizat sub fascicolul laser de mare putere in timp ce acesta scanează suprafața de depunere, generând o zonă de topitură cu o adâncime ce corespunde grosimii depunerii individuale generată de fiecare singură trecere peste substrat. In acest mod, un strat dens și complet este obținut prin suprapunerea depunerilor individuale consecutive și complementare.

Obiective specifice:

 • Optimizarea parametrilor de proces în vederea obținerii dimensiunilor geometrice dorite si a structurii metalografice necesare funcție de aplicația specifică.
 • Realizarea de noi materiale de adaos de tip pulbere, astfel încât să se obțină aliaje compatibile cu materialul de bază, precum și reducerea consumului de material de adaos.

Tehnologia de placare cu fascicule laser în scopul obținerii de straturi cu proprietăți mecanice superioare, implică procese complexe, multidisciplinare, apărând astfel necesitatea delimitării domeniului de cercetare într-un cadru specific și abordabil în contextul cererii inițiate de către întreprinderi.

Grupul tinta


In contextul avantajelor prezentate de noua tehnologie vizată de proiect este clar faptul că de pe urma folosirii la scară largă a acesteia ar putea beneficia în mod direct toate ramurile industriale care presupun utilizarea de scule/echipamente/utilaje/angrenaje metalice. Dintre aceste industrii amintim: industria auto, aerospațială, materiale avansate, securitate, industria constructoare de nave, optica, fabricarea de echipamente avansate, etc.

Dintre aplicațiile posibile pentru tehnologia de placarea cu laser prin injecția de pulbere amintim:

 • Acoperiri metalice, reparația componentelor mecanice de înaltă importanță, prototipuri rapide, acoperiri metalice multistrat și fabricația la scară nano;
 • Placarea cu laser este un domeniu de procesare de materiale în plină dezvoltare implicând angajarea efectiv interdisciplinara a tehnologiilor cu laser, CAD/CAM, robotica, senzori, controlere, metalurgia pulberilor și design de aparate;
 • Recondiționarea de piese uzate prin macroprelucrări, microsuduri sau impus laser cladding, de exemplu: scule, paletele de turbine, turbine pe baza de gaz și parți componente ale motoarelor cu ardere internă;
 • Aplicarea pulberilor de diamant pentru sculele diamantate.

Potențialii beneficiari primari se încadrează conform nomenclatorului CAEN in clasele:

 • CAEN 2561 – Tratarea si acoperirea metalelor
 • CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie
In conformitate cu domeniile industriale identificate ca și cerere și cu nomenclatorul CAEN enumerăm nișele de piață cu potențialul cel mai mare de utilizare si aplicare imediata a rezultatelor cercetării:
 • CAEN 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • CAEN 293 Producția de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 • CAEN 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distribuție si control a electricității
 • CAEN 281 Fabricarea de mașini si utilaje de utilizare generala
 • CAEN 282 Fabricarea altor mașini si utilaje de utilizare generala
 • CAEN 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a mașinilor-unelte
 • CAEN 289 Fabricarea altor mașini si utilaje cu destinație specifica
 • CAEN 3511 Producția, transportul si distribuția energiei electrice


Film prezentare proiect

Vizualizeaza filmul proiectului:

Vezi detalii

Anunturi de presa

Publicare anunt de presa 4 iunie 2018

Vezi detalii

Evenimente

Prezentarea proiectului la diferite evenimente

Vezi detalii

Materiale de informare

Materiale de informare realizate in cadrul proiectului

Vezi detalii

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro